Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.นครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชี รับ – จ่าย ครัวเรือน” ในโครงการฝึกการอบรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "เรียนรู้ตามรอยพ่อ สู้ความพอเพียง” (8 ส.ค. 2559)
สตส.ชลบุรี จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (8 ส.ค. 2559)
สตส.ยโสธร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ตามโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 (5 ส.ค. 2559)
สตส.กำแพงเพชร ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (5 ส.ค. 2559)
สตส.นครสวรรค์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU)ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ภายใต้ "โครงการประชารัฐ” (5 ส.ค. 2559)
สตส.นราธิวาส จัดโครงการ "ชุมชนคนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (5 ส.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม (5 ส.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (5 ส.ค. 2559)
สตส.ระนอง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระนอง จำกัด (5 ส.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.7 ครั้งที่ 8/2559 (5 ส.ค. 2559)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตท.2 (4 ส.ค. 2559)
สตส.นครสวรรค์ สอนแนะบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (4 ส.ค. 2559)
สตท.4 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 13 รอบที่ 2 (4 ส.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด (4 ส.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4ประจำปี 2559 และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (4 ส.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4 (4 ส.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (4 ส.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (4 ส.ค. 2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายพ่อของแผ่นดิน” (4 ส.ค. 2559)
รตส. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 12 (3 ส.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional