Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ปทุมธานี จัดนิทรรศการด้านบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (9 ส.ค. 2559)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างผู้ทำบัญชีสหกรณ์หนุนสร้างนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ทำบัญชีสหกรณ์ (9 ส.ค. 2559)
กตส. จัดกิจกรรมออมทุกวันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่ออนาคต ครั้งที่ 1/2559 (9 ส.ค. 2559)
สตส.ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (9 ส.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมวิเทศสัญจร (9 ส.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี ร่วมสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (9 ส.ค. 2559)
สตส.เชียงราย ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (9 ส.ค. 2559)
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (9 ส.ค. 2559)
สตส.สระบุรี สอนแนะความรู้ด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดสระบุรี (9 ส.ค. 2559)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จังหวัดน่าน (8 ส.ค. 2559)
กตส. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ "ปลูกต้นไม้ในป่าใหญ่ ด้วยหัวใจนักบัญชี ถวายความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2559” จังหวัดน่าน (8 ส.ค. 2559)
สตส.อุตรดิตถ์ ร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559 ครั้งที่ 4 (8 ส.ค. 2559)
สตส.ตราด ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 6/2559 (8 ส.ค. 2559)
สตส.นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (8 ส.ค. 2559)
สตส.นนทบุรี ออกหน่วยให้บริการด้านบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (8 ส.ค. 2559)
สตส.สมุทรปราการ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (8 ส.ค. 2559)
สตส.พัทลุง ให้ความรู้ด้านบัญชี ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (8 ส.ค. 2559)
สตส.นครพนม เข้าร่วมโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (8 ส.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (8 ส.ค. 2559)
สตส.อุตรดิตถ์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ''ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน" (8 ส.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional