Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
อตส. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (2 ต.ค. 2558)
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558 (2 ต.ค. 2558)
สตส.นครพนม จัดประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (2 ต.ค. 2558)
สตส.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด ปี 2558 (1 ต.ค. 2558)
สตส.ลำปาง จัดกิจกรรมเสริมสร้างทีมงานคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 2558)
รตส. รับมอบงาน (1 ต.ค. 2558)
กตส.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 43 ปี (1 ต.ค. 2558)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 43 ปี (1 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง และการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง (1 ต.ค. 2558)
สตส.แพร่ จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด เตรียมความพร้อมสอนแนะโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (1 ต.ค. 2558)
สตส.ลำปาง จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเตรียมความพร้อมครูบัญชีสอนแนะการทำบัญชีให้แก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (1 ต.ค. 2558)
สตท.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์ version 2.2 (1 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9/2558 ประจำเดือนกันยายน 2558 (1 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (1 ต.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 [123]

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional