Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
กตส. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ปีที่ 125 (7 ต.ค. 2558)
กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559 (6 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง จัดกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน ตุลาคม 2558 (6 ต.ค. 2558)
สตส.บึงกาฬ ติดตามผลการจัดทำบัญชีตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษาฯ (6 ต.ค. 2558)
กตส.ร่วมเปิดงาน "สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย”ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (6 ต.ค. 2558)
สตส.ภูเก็ต ร่วมสอนแนะการอ่านและวิเคราะห์บัญชี (6 ต.ค. 2558)
สตส.บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม (6 ต.ค. 2558)
สตส.สระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการเทิดพระเกียรติ"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” (6 ต.ค. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมให้บริการปรึกษาแนะนำด้านบัญชี เสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี ในงาน"สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย”และงาน"นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (5 ต.ค. 2558)
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้” (5 ต.ค. 2558)
สตส.นครปฐม จัดการประชุมตาม "โครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ระดับจังหวัด” (5 ต.ค. 2558)
อตส. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (5 ต.ค. 2558)
สตส.นครศรีธรรมราช จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมครูบัญชีอาสา (5 ต.ค. 2558)
สตส.บึงกาฬ ศึกษาดูงาน สตส.เพชรบูรณ์ (5 ต.ค. 2558)
กตส.ร่วมแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 (5 ต.ค. 2558)
สตท.6 ร่วมให้การต้อนรับ รมว. กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ามันสำปะหลัง โครงการภัยแล้งพื้นที่ จ.กำแพงเพชร (5 ต.ค. 2558)
อตส. รับมอบงาน (2 ต.ค. 2558)
สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (2 ต.ค. 2558)
อตส. ตรวจเยี่ยมบุคลากรในส่วนกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2 ต.ค. 2558)
อตส. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (2 ต.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional