Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด (12 ต.ค. 2558)
สตส.นครพนม ลงพื้นที่ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1 (12 ต.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมรับฟังการชี้แจงสถานการณ์และแนวโน้มวิกฤตปัญหาภัยแล้งปี 2558/59 (9 ต.ค. 2558)
สตส.อุทัยธานี จัดประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ครูบัญชี ระดับอำเภอ (9 ต.ค. 2558)
สตท.4 จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (9 ต.ค. 2558)
สตส.แพร่ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน "แนวทางการปฏิบัติงาน Road Map ปี 2559” (9 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมทางไกลเครือข่ายมหาดไทยผ่านระบบ Video Conference (9 ต.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จำกัด (9 ต.ค. 2558)
สตส.สระบุรี มอบทุนการศึกษาให้เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง (9 ต.ค. 2558)
สตส.ภูเก็ต จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (9 ต.ค. 2558)
สตส.จันทบุรี จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (9 ต.ค. 2558)
สตส.ระนอง จัดประชุมซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (9 ต.ค. 2558)
อตส. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (8 ต.ค. 2558)
สตท.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์โปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Version 2.2 (Web Edition) (8 ต.ค. 2558)
สตท.9 ร่วมกับ สตส.สงขลา ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรแก่สหกรณ์ในพื้นที่ (7 ต.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558 (7 ต.ค. 2558)
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุม 3 ฝ่าย (7 ต.ค. 2558)
สตท.9 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์ (7 ต.ค. 2558)
สตส.บึงกาฬ จัดโครงการประชุมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับจังหวัด (7 ต.ค. 2558)
สตท.9 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (7 ต.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional