Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.บึงกาฬ ประชุมสำนักงานประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2559 (18 ส.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมรับรองงบการเงิน สหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด (18 ส.ค. 2559)
สตส.นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559” (17 ส.ค. 2559)
สตส.นครราชสีมา จัดนิทรรศการให้ความรู้ในด้านการบันทึกบัญชี ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี (17 ส.ค. 2559)
สตส.หนองคาย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.หนองคาย จำกัด (17 ส.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด (17 ส.ค. 2559)
สตส.หนองคาย ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ อ.สระใคร จ.หนองคาย (17 ส.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (17 ส.ค. 2559)
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (17 ส.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรหนองสองห้อง จำกัด (17 ส.ค. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (17 ส.ค. 2559)
สตส.หนองคาย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปีงบประมาณ 2559 (17 ส.ค. 2559)
สตส.ภูเก็ต จัดอบรมสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (17 ส.ค. 2559)
สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี (17 ส.ค. 2559)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (17 ส.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด ครั้งที่ 2 (1/2559) (16 ส.ค. 2559)
สตส.ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (16 ส.ค. 2559)
สตส.ชัยนาท ร่วมจัดคลินิกบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (16 ส.ค. 2559)
สตท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดทำบัญชี ณ จังหวัดจันทบุรี (16 ส.ค. 2559)
กตส.จัดอบรมโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "หลักสูตร หัวหน้าสำนักงานรุ่นที่ 1” (16 ส.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional