Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงคำของบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 (14 ต.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น (14 ต.ค. 2558)
สตส.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเขตจัดรูปที่ดินพอกใหญ่ จำกัด จ.สกลนค (14 ต.ค. 2558)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด (14 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) (14 ต.ค. 2558)
สตท.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59) (14 ต.ค. 2558)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.3 (13 ต.ค. 2558)
สตส. ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร (13 ต.ค. 2558)
สตส.ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนตุลาคม 2558 (13 ต.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด (13 ต.ค. 2558)
สตส.ลำปาง เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด จำกัด (13 ต.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมติดตามการตรวจประเมินระบบผลิตข้าว GAP ตามโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น (13 ต.ค. 2558)
สตส.ยโสธร ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด (13 ต.ค. 2558)
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.10 (12 ต.ค. 2558)
สตส.เพชรบุรี จัดประชุมรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน Road Map ปีงบประมาณ 2559 (12 ต.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 ครั้งที่ 1/2559 (12 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการตามรอยพ่อ ขับเคลื่อนวาระเมืองลุงพอเพียงเฉลิมพระเกียรติในหลวงฯ (12 ต.ค. 2558)
สตส.หนองคาย ให้ความรู้ด้านบัญชีผ่านรายการวิทยุ "เพื่อชีวิตเกษตรกร" (12 ต.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์เคหะบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจ จำกัด (12 ต.ค. 2558)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำและโครงการบูรณาการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 ผ่านระบบ VDO Conference (12 ต.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional