Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด (19 ต.ค. 2558)
อตส.รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากบริษัทสยามรัฐ จำกัด (16 ต.ค. 2558)
อตส.รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากบริษัทมีเดีย ออร์คิด จำกัด (16 ต.ค. 2558)
สตส. จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ (16 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการตามรอยพ่อขับเคลื่อนวาระเมืองลุงพอเพียงเฉลิมพระเกียรติในหลวงฯ (16 ต.ค. 2558)
สตส.ยโสธร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัดระบบการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (16 ต.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหมอกจ๋าม จำกัด (16 ต.ค. 2558)
สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ประจำเดือนตุลาคม 2558 (16 ต.ค. 2558)
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัดเข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (16 ต.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มทักษะการจัดทำบัญชีเพื่อการบริหารงานสหกรณ์" (16 ต.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด (16 ต.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด (16 ต.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์การเกษตรน้ำบ่อหลวง จำกัด (16 ต.ค. 2558)
อตส. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (15 ต.ค. 2558)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฎิบัติงานในพื้นที่ สตท. 2 (15 ต.ค. 2558)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 (15 ต.ค. 2558)
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 (15 ต.ค. 2558)
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 1 (15 ต.ค. 2558)
อตส.ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ. (14 ต.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ 5 (14 ต.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional