Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ด้านเศรษฐกิจและสังคม) (26 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด (26 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2558 (26 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2558 (26 ต.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ลงพื้นที่ประกอบการประเมินสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (26 ต.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 4/2558 (26 ต.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง และประชุมการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ (26 ต.ค. 2558)
สตท.6 จัดกิจกรรม 5 ส และกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2558 (26 ต.ค. 2558)
สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม (26 ต.ค. 2558)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.4 (26 ต.ค. 2558)
กตส. เปิดการประชุมคณะทำงานการดำเนินการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 1/2558 (22 ต.ค. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนบันทึกบัญชี ผ่านโปรแกรมบัญชีรายบุคคล"Smart Acc” สร้างวินัยทางการเงินที่ดีด้วยการเริ่มจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย "รู้บันทึก รู้บัญชี รู้จักออม” (22 ต.ค. 2558)
สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (22 ต.ค. 2558)
สตส.บึงกาฬ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (22 ต.ค. 2558)
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน” (22 ต.ค. 2558)
สตส.ลำปาง จัดโครงการประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมเพื่อรับบริการตรวจสอบบัญชี ปี 2559 (21 ต.ค. 2558)
อตส. ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (21 ต.ค. 2558)
กตส.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 48 ปี (21 ต.ค. 2558)
สตส. สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี (21 ต.ค. 2558)
สตท.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ (Scan ธุรกรรมสหกรณ์) (21 ต.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional