Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การมอบหมายผู้รับผิดชอบทำบัญชี (29 ต.ค. 2558)
สตส.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (29 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 (29 ต.ค. 2558)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.5 (29 ต.ค. 2558)
สตส.ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2558 (29 ต.ค. 2558)
สตส.กำแพงเพชร ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (29 ต.ค. 2558)
รตส.ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ ปี 2559-2560 ครั้งที่ 1/2558 (29 ต.ค. 2558)
สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมโครงการประชุม 3 ฝ่ายของสหกรณ์ที่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบ (27 ต.ค. 2558)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ (27 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2558 (27 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง (27 ต.ค. 2558)
สตส.พัทลุง จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านศีล 5 (27 ต.ค. 2558)
สตท.9 ร่วมการประชุมมอบนโยบายแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559 (27 ต.ค. 2558)
ผอ.สตท.7 ร่วมประชุมกับสหกรณ์จังหวัดเชียงรายและข้าราชการในสังกัดเขตพื้นที่ สตท.7 (26 ต.ค. 2558)
สตส.ชุมพร จัดประชุมสัมมนา "โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร" (26 ต.ค. 2558)
สตส.นครพนม ร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (26 ต.ค. 2558)
สตส.อุตรดิตถ์ ออกหน่วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร ต.เด่นเหล็ก จ.อุตรดิตถ์ (26 ต.ค. 2558)
สตส.อุตรดิตถ์ นำชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ ต.บ้านฝาย จ.อุตรดิตถ์ (26 ต.ค. 2558)
กตส. ร่วมพิธีปิดงาน "สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย”และ "นวัตกรรม เทคโนโลยีไทย เพื่อ SMEs” (26 ต.ค. 2558)
สตส.นครพนม ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่ 1/2558 (26 ต.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional