Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.พัทลุง เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เสริมรายได้ (3 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10/2558 ประจำเดือนตุลาคม 2558 (3 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 (3 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ของสหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านแพรกยอ จำกัด (3 พ.ย. 2558)
สตส. อุดรธานี จัดประชุม Kick off งานสอบบัญชี โดยการ Scan ธุรกรรมสหกรณ์ (การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ RM13) (3 พ.ย. 2558)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ สตท. 6 (3 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดพัทลุง (3 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.9 (3 พ.ย. 2558)
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เข้าแสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2 พ.ย. 2558)
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 3 (2 พ.ย. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การปิดบัญชีสิ้นปี" (2 พ.ย. 2558)
รตส. เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จ.ศรีสะเกษ (2 พ.ย. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมลงนาม MOU กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ (2 พ.ย. 2558)
สตส.ลำปาง จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชีอาสา) ปี 2559 (30 ต.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2558 (30 ต.ค. 2558)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.7 (30 ต.ค. 2558)
สตส.สระแก้ว จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559 (30 ต.ค. 2558)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดระนอง (30 ต.ค. 2558)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 2 (30 ต.ค. 2558)
กตส.จัดอบรมการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 1 (30 ต.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional