Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.แพร่ จัดประชุม 3 ฝ่าย "เพื่อประสานความร่วมมือสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบัญชี" (6 พ.ย. 2558)
สตท.9 ร่วมกับ สตส.ตรัง ลงพื้นที่แนะนำและติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด (6 พ.ย. 2558)
สตท.7 จัดอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานและขั้นกลาง (6 พ.ย. 2558)
สตส.ตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” (6 พ.ย. 2558)
สตส.ยะลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ 44 จำกัด (6 พ.ย. 2558)
สตส.หนองคาย ร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการคุ้มครองระบบสหกรณ์ (6 พ.ย. 2558)
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 5 (6 พ.ย. 2558)
สตท.1 จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (5 พ.ย. 2558)
กตส. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กษ.ประจำปี 2558 ณ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร (5 พ.ย. 2558)
กตส. ร่วมเปิดงาน"OTOP TO AEC… มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (5 พ.ย. 2558)
สตส. นครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย (5 พ.ย. 2558)
สตส.พิษณุโลก จัดกิจกรรม 5 ส. เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ (5 พ.ย. 2558)
สตส.ศรีสะเกษ ประชุมร่วมกับสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ (5 พ.ย. 2558)
สตส.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการให้การศึกษาอบรมหลักสูตร " พัฒนาครูบัญชีอาสา” โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางต้นทุนอาชีพ (5 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (4 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 (4 พ.ย. 2558)
สตท.9 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และ IT Provider สตส.ยะลา ลงพื้นที่แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลเบตง จำกัด (4 พ.ย. 2558)
สตส. นครพนม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำกัด (4 พ.ย. 2558)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี จำกัด (4 พ.ย. 2558)
กตส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการสหกรณ์ (MOU) (4 พ.ย. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional