Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส. สกลนคร จัดประชุม 3 ฝ่าย (11 พ.ย. 2558)
สตท.2 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ (11 พ.ย. 2558)
สตส.นครศรีธรรมราช จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน (11 พ.ย. 2558)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 7 (11 พ.ย. 2558)
สตส.พะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ปี 2559 (10 พ.ย. 2558)
สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (10 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 (10 พ.ย. 2558)
สตส.เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)”ประจำปีงบประมาณ 2559 (10 พ.ย. 2558)
สตส.ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนแก่กลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก (10 พ.ย. 2558)
สตท.8 จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ครั้งที่ 1/2559 (10 พ.ย. 2558)
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีครั้งที่9/2558 (10 พ.ย. 2558)
สตท.6 จัดอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”และหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง” (10 พ.ย. 2558)
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุม 3 ฝ่าย เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ (10 พ.ย. 2558)
กตส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน” (9 พ.ย. 2558)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (9 พ.ย. 2558)
สตท.5 จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (9 พ.ย. 2558)
สตท.1 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (9 พ.ย. 2558)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ) (9 พ.ย. 2558)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 6 (9 พ.ย. 2558)
รตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างตัวชี้วัดภารกิจหลักกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (9 พ.ย. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional