Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตท.9 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาการใช้โปรแกรม ACL (13 พ.ย. 2558)
สตส.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลทางการเงิน (Coop Hub) สหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด (13 พ.ย. 2558)
สตท.5 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานในพื้นที่ สตท.5 ครั้งที่ 2/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน (13 พ.ย. 2558)
สตส.เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน” ประจำปีงบประมาณ 2559 (13 พ.ย. 2558)
กตส. ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงาน "60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน” (13 พ.ย. 2558)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีเดิม รุ่นที่ 8 (13 พ.ย. 2558)
กตส.ร่วมการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2558 (12 พ.ย. 2558)
สตส. กำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาครูบัญชีอาสา ภายใต้โครงการภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (ครูบัญชีอาสา) ปี (12 พ.ย. 2558)
สตส. นครพนม จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559 (12 พ.ย. 2558)
สตท.1 จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 2 (12 พ.ย. 2558)
สตส.นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม Microsoft Visio” (12 พ.ย. 2558)
สตส.นครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานตาม Road map 59 และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (12 พ.ย. 2558)
สตส.อุดรธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ปีงบประมาณ 2559 (12 พ.ย. 2558)
สตส.อำนาจเจริญ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี 2559 (12 พ.ย. 2558)
สตท.3 จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (12 พ.ย. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2559 (12 พ.ย. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์สตรีโนนสะอาด จำกัด (12 พ.ย. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จำกัด (12 พ.ย. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 (12 พ.ย. 2558)
สตส.กทม.จัดอบรมโครงการพี่สอนน้อง เรื่อง รู้และเข้าใจในงานสอบบัญชีสหกรณ์ (11 พ.ย. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional