Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน" (16 พ.ย. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน (16 พ.ย. 2558)
สตส.ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 (16 พ.ย. 2558)
อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 1 (16 พ.ย. 2558)
สตส.เชียงราย จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี รุ่นที่ 1 - 4 (16 พ.ย. 2558)
สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง (16 พ.ย. 2558)
สตท.4 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง (16 พ.ย. 2558)
สตส.อำนาจเจริญ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” (16 พ.ย. 2558)
สตส.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร หลักสูตร "เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน” (16 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด (16 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอ (16 พ.ย. 2558)
สตส.เชียงใหม่ สอนแนะบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (16 พ.ย. 2558)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล (16 พ.ย. 2558)
สตส.สมุทรสงคราม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร ด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) (13 พ.ย. 2558)
สตส.ร้อยเอ็ด จัดอบรม หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2558 (13 พ.ย. 2558)
กตส. และ กสส. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการแก้ไขปัญหาธุรกิจตั๋วปุ๋ยในสหกรณ์” (13 พ.ย. 2558)
สตส.ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)รุ่นที่ 1-2” (13 พ.ย. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 (13 พ.ย. 2558)
สตส.สมุทรปราการ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจบัญชี (13 พ.ย. 2558)
กตส.จัดประชุมซักซ้อมความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (13 พ.ย. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional