Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด (22 ส.ค. 2559)
สตส.ตราด ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความเข้มแข็งสู่การยกระดับสหกรณ์ปี 2559 จ.ตราด (22 ส.ค. 2559)
สตส.นครปฐม เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโครงการเฉลิมพระเกียรติเด็กไทยแก้มใสฯ (22 ส.ค. 2559)
สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลและร่วมปล่อยปลาและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (22 ส.ค. 2559)
สตส.ชัยภูมิ ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2/2559 (22 ส.ค. 2559)
สตส.สกลนคร จัดโครงการ "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (22 ส.ค. 2559)
สตท.4 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการฯ ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (19 ส.ค. 2559)
สตส.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ "ทำบัญชี มีพอใช้ ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (19 ส.ค. 2559)
บุคลากร กตส. เข้าร่วมรับฟังการประชาพิจารณ์การทบทวนเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (19 ส.ค. 2559)
สตท.5 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่จังหวัดเลย (19 ส.ค. 2559)
กตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ในพื้นที่ สตท.6 (19 ส.ค. 2559)
สตส. ชัยนาท ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559 (19 ส.ค. 2559)
สตส.ชลบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2559 (กรณีปกติ) รอบที่ 2 (19 ส.ค. 2559)
สตส. สมุทรปราการ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน” (19 ส.ค. 2559)
สตส.เพชรบุรี ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะด้านบัญชี ในโครงการเจียระไนเพชร ครั้งที่ 4 (19 ส.ค. 2559)
กตส.จัดอบรมพัฒนาความรู้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2559 หลักสูตร จับประเด็นความเสี่ยงในการสอบบัญชี (18 ส.ค. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู (18 ส.ค. 2559)
สตส.เพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันเกษตรแฟร์เพชรบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ปี 2559 (18 ส.ค. 2559)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.เพชรบุรี (18 ส.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.10 ครั้งที่ 6/2559 (18 ส.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional