Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.พิจิตร จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) (18 พ.ย. 2558)
สตส.นครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” (18 พ.ย. 2558)
สตส.ตราด ร่วมเป็นวิทยากร "โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)” (18 พ.ย. 2558)
สตส.ลำปาง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (17 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ระดับจังหวัด ปี 2558/59 (17 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและร่วมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกร ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (17 พ.ย. 2558)
สตส.ระนอง จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) (17 พ.ย. 2558)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มังคุด) จังหวัดระนอง (17 พ.ย. 2558)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ (17 พ.ย. 2558)
ผู้บริหาร กตส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 (17 พ.ย. 2558)
สตส.กาญจนบุรี จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานให้กับประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการจังหวัดกาญจนบุรี (17 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด (17 พ.ย. 2558)
สตส.หนองคาย จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (17 พ.ย. 2558)
สตส.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน” (17 พ.ย. 2558)
สตส.ตาก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)" ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559 (17 พ.ย. 2558)
สตส.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (17 พ.ย. 2558)
สตส.ยะลา สอนแนะการจัดทำบัญชี ตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (17 พ.ย. 2558)
สตส.ยะลา สอนแนะการจัดทำบัญชี ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 2 รุ่น (17 พ.ย. 2558)
สตส.ยะลา จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ( ครูบัญชีอาสา ) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ (16 พ.ย. 2558)
รตส.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงาน โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน (16 พ.ย. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional