Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส. ชัยภูมิ จัดอบรม หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน (19 พ.ย. 2558)
สตท.7 จัดอบรม "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" (19 พ.ย. 2558)
สตส.นครปฐม ร่วมถ่ายทำรายการ "สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา" (19 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (19 พ.ย. 2558)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 2 (19 พ.ย. 2558)
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานจังหวัด เคลื่อนที่ (19 พ.ย. 2558)
สตส.นครปฐม จัดนิทรรศการ "โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (19 พ.ย. 2558)
สตส. นครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) (19 พ.ย. 2558)
สตท. 3 จัดอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง (19 พ.ย. 2558)
สตส.ยโสธร จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ (19 พ.ย. 2558)
สตท.8 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ (19 พ.ย. 2558)
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ (19 พ.ย. 2558)
สตส. นครพนม ร่วมการอบรมและประชุมชี้แจง พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชี (18 พ.ย. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่มีข้อบกพร่อง (18 พ.ย. 2558)
สตส.เชียงใหม่ จัดอบรมบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในโครงการศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (18 พ.ย. 2558)
สตส.ราชบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี (18 พ.ย. 2558)
สตส.ขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปีงบประมาณ 2559 หลักสูตร"พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)รุ่นที่ 3 - 4” (18 พ.ย. 2558)
สตส. สมุทรปราการ จัดอบรมซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปี 2559 (18 พ.ย. 2558)
สตส.อุดรธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี (18 พ.ย. 2558)
ผอ.สมช.เข้ารับรางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2558 จากสำนักงาน ป.ป.ช. (18 พ.ย. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional