Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตท. 5 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์ หลักสูตร ผู้จัดการสหกรณ์ (24 พ.ย. 2558)
สตส.ลำปาง ร่วมสอนแนะบัญชีในโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปี 2559 (24 พ.ย. 2558)
สตส.กทม. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชีประจำปี” (23 พ.ย. 2558)
สตส.นครพนม จัดอบรม หลักสูตร คณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (23 พ.ย. 2558)
สตส.ชัยภูมิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ประจำปี 2559 (23 พ.ย. 2558)
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 1/2559 และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 (23 พ.ย. 2558)
สตส.จันทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (23 พ.ย. 2558)
สตส.อำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (23 พ.ย. 2558)
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 3 (23 พ.ย. 2558)
กตส. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 2/2558 (23 พ.ย. 2558)
สตส.นครพนม จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (23 พ.ย. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์เดินหน้าจัดระดับสหกรณ์ 5 กลุ่ม พร้อมให้บริการสอบบัญชีและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด (23 พ.ย. 2558)
สตท.1 จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง (23 พ.ย. 2558)
สตท.7 และ สตท.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติงานปี 2559" (23 พ.ย. 2558)
สตส. นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดงานวันอาหารโลก "World Food Day” พร้อมจัดนิทรรศการด้านบัญชี (23 พ.ย. 2558)
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) (23 พ.ย. 2558)
สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (23 พ.ย. 2558)
สตส.อุทัยธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชี ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2559 (20 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (20 พ.ย. 2558)
สตส.อุทัยธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน” (20 พ.ย. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional