Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.นครนายก จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (3 ฝ่าย) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2559 (27 พ.ย. 2558)
สตส.จันทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี (27 พ.ย. 2558)
สตส.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี (27 พ.ย. 2558)
สตท.10 จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร "ผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร" (27 พ.ย. 2558)
สตส. นครพนม จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” (27 พ.ย. 2558)
อตส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 5/2558 (27 พ.ย. 2558)
สตส.สงขลา จัดอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” (27 พ.ย. 2558)
ทีมงานกลุ่มเทคโนฯ สตท.6 และ สตส.ตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดตาก (26 พ.ย. 2558)
สตท.2 จัดประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ (26 พ.ย. 2558)
สตส.ระนอง เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 (26 พ.ย. 2558)
สตส.ระนอง สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (26 พ.ย. 2558)
สตส.ระนอง จัดอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี (26 พ.ย. 2558)
รตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 4 (26 พ.ย. 2558)
อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้สอบบัญชีระดับ 5 รุ่นที่ 2 – 3 (26 พ.ย. 2558)
สตส.ยะลา สอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (26 พ.ย. 2558)
สตส.ยะลา จัดประชุม 3 ฝ่าย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559 (26 พ.ย. 2558)
สตท.4 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ของสหกรณ์ (26 พ.ย. 2558)
สตส.นครศรีธรรมราช จัดอบรม หลักสูตร การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร (26 พ.ย. 2558)
สตส.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี" (25 พ.ย. 2558)
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน (25 พ.ย. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional