Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส. ศรีสะเกษ ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ 2559 (1 ธ.ค. 2558)
สตส. นครราชสีมา จัดอบรม หลักสูตรพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) (1 ธ.ค. 2558)
สตส.อุทัยธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพปี 2559 (1 ธ.ค. 2558)
สตส.ระยอง จัดอบรมการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (1 ธ.ค. 2558)
สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะครูบัญชีเยาวชนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (1 ธ.ค. 2558)
สตส.ระยอง จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินแบัญละการชี (1 ธ.ค. 2558)
สตส.กทม. จัดอบรม หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559 (1 ธ.ค. 2558)
สตส.พังงา จัดอบรมการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (30 พ.ย. 2558)
สตส.พัทลุง จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 "ต้นกล้านักบัญชีทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” ครั้งที่ 3 (30 พ.ย. 2558)
สตส.ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559 (30 พ.ย. 2558)
สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมงานมหกรรมเกษตร ครั้งที่ 3 และงานนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่นานาชาติ (30 พ.ย. 2558)
สตส.ฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559 (30 พ.ย. 2558)
อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 5 (30 พ.ย. 2558)
สตส.อุดรธานี จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (30 พ.ย. 2558)
สตส.สุราษฎร์ธานี จัดอบรม หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน (30 พ.ย. 2558)
สตท.5 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน (30 พ.ย. 2558)
สตส.พะเยา จัดอบรม หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการขั้นพื้นฐาน (30 พ.ย. 2558)
สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (30 พ.ย. 2558)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ (30 พ.ย. 2558)
อตส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (30 พ.ย. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional