Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.เพชรบุรี จัดกิจกรรมสอนแนะและติดตามการจัดทำบัญชีในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง (4 ธ.ค. 2558)
สตส.ชุมพร ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบสินค้า เวอร์ชั่น 2.2 (4 ธ.ค. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมให้บริการปรึกษาแนะนำด้านบัญชีเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี ในงาน"ของที่ระลึกแด่พ่อ ของขวัญปีใหม่” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (4 ธ.ค. 2558)
สตส.พัทลุง จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา (4 ธ.ค. 2558)
สตส.อำนาจเจริญ จัดการประชุม 3 ฝ่าย เรื่อง ประชุมซักซ้อมแนวทางการให้บริการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2559 (4 ธ.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน" (3 ธ.ค. 2558)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.จันทบุรี (3 ธ.ค. 2558)
กตส. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (3 ธ.ค. 2558)
กตส.จัดอบรม หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหัวหน้าสำนักงาน รุ่นที่ 1 (3 ธ.ค. 2558)
กตส. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (3 ธ.ค. 2558)
สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเกษตรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม (2 ธ.ค. 2558)
สตส.ยะลา จัดอบรมโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้ปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มกิจกรรมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบัญชีในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 ธ.ค. 2558)
สตส.อุดรธานี ร่วมพิธีเปิดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2558 (2 ธ.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ จ.ขอนแก่น (2 ธ.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกุดพังเครือ จำกัด (2 ธ.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารม้าที่ 14 จำกัด (2 ธ.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2 ธ.ค. 2558)
สตส.นครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน (2 ธ.ค. 2558)
สตส.นครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (1 ธ.ค. 2558)
สตส. อุดรธานี ซักซ้อมการใช้งานโปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) (1 ธ.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional