Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ระนอง ร่วมโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร "ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ไว้บริโภคในครัวเรือน” (9 ธ.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมภูมิปัญญาทางบัญชี” (9 ธ.ค. 2558)
สตส.เชียงราย จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ครูบัญชีอาสา (9 ธ.ค. 2558)
สตส.เชียงราย จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (9 ธ.ค. 2558)
สตส.ระนอง จัดกิจกรรมทำความสะอาด 5 ส. (9 ธ.ค. 2558)
สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สอ.อัล-อิสลามียะฮ์ จำกัด (9 ธ.ค. 2558)
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จก. (9 ธ.ค. 2558)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2558/59 (9 ธ.ค. 2558)
สตส.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน (9 ธ.ค. 2558)
สตส.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน (9 ธ.ค. 2558)
สตส. ศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (9 ธ.ค. 2558)
สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมจัดทำแผน กับ สอ.ครูภูเก็ต จำกัด (9 ธ.ค. 2558)
สตท. 10 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง (8 ธ.ค. 2558)
กตส.จัดอบรม หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหัวหน้าสำนักงาน รุ่นที่ 2 (8 ธ.ค. 2558)
สตส.ภูเก็ต จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)ปี 59 (8 ธ.ค. 2558)
สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ (8 ธ.ค. 2558)
สตส.ยโสธร เข้าร่วมอบรม หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการใช้โปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชั่น 2.2 (8 ธ.ค. 2558)
สตส.จันทบุรี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด (8 ธ.ค. 2558)
สตส.อุดรธานี จัดอบรมการทำบัญชีในโครงการศิลปาชีพอันเนื่องจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2559 (8 ธ.ค. 2558)
สตส.พัทลุง จัดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร "สอนแนะการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนกลุ่มเดิม” (8 ธ.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional