Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2562
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2562 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2562
รตส.แสดงความยินดีสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 77 ปี (31 พ.ค. 2562)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ตราด (29 พ.ค. 2562)
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการตำรวจนครราชสีมา จำกัด นำบัญชีบริหารจัดการผ่านวิกฤตทุจริตในสหกรณ์ (29 พ.ค. 2562)
รตส.เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารสหกรณ์ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์” (27 พ.ค. 2562)
กตส.จัดประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 (23 พ.ค. 2562)
กตส.แสดงความยินดีสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี (23 พ.ค. 2562)
รตส.ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จ.พังงา (23 พ.ค. 2562)
กตส.เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” (21 พ.ค. 2562)
อตส.ให้สัมภาษณ์ในรายการ nbt มีคำตอบ (17 พ.ค. 2562)
กตส.ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (17 พ.ค. 2562)
กตส.เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ (16 พ.ค. 2562)
"บุญลือ เต้าแก้ว” เกษตรกรดีเด่นผู้น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิต ใช้บัญชีสร้างสุขให้ชุมชน (16 พ.ค. 2562)
รมช.กษ.เปิดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติฯ (15 พ.ค. 2562)
"ถนอม ยังเจริญ” เกษตรกรดีเด่น ผู้นำบัญชีวางแผนการลดต้นทุนการผลิตข้าว ส่งเสริมการมีรายได้ สู่เกษตรกรในชุมชน (15 พ.ค. 2562)
อตส.เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (13 พ.ค. 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (10 พ.ค. 2562)
กตส. นำเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 62 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง (10 พ.ค. 2562)
กตส.จัดงานสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2562 (8 พ.ค. 2562)
กตส. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (7 พ.ค. 2562)
กตส.จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพงาน ของผู้สอบบัญชีที่ใช้กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) (1 พ.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional