Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2559 (24 ส.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (24 ส.ค. 2559)
สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ. (24 ส.ค. 2559)
สตส.นครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือน” โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน (24 ส.ค. 2559)
สตท.4 เข้าร่วมกิจกรรมวิเทศสัญจรเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (24 ส.ค. 2559)
สตส.หนองคาย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมซักซ้อมเกษตรกรในโครงการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ต.หนองนาง (24 ส.ค. 2559)
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 11 (24 ส.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” (24 ส.ค. 2559)
สตส.สระแก้ว เข้าตรวจสอบการจัดทำบัญชีของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) (24 ส.ค. 2559)
สตส.หนองคาย จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ชุมชนต้นแบบ คนรักการทำบัญชี ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน" (24 ส.ค. 2559)
สตส.สระแก้ว ร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ สตท.2 ครั้งที่ 4/2559 (24 ส.ค. 2559)
สตส.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน จ.ตราด (24 ส.ค. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร (22 ส.ค. 2559)
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร โครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด (22 ส.ค. 2559)
สตท.4 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานฯ ครั้งที่ 8/2559 (22 ส.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10, 12 (22 ส.ค. 2559)
สตส. ระนอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (22 ส.ค. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) จ.ระนอง (22 ส.ค. 2559)
สตส. พิษณุโลก ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการตามนโยบายรัฐบาลผ่านระบบ ธ.ก.ส. (22 ส.ค. 2559)
สตท.4 จัดการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 8/2559 (22 ส.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional