Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.บึงกาฬ สอนแนะโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ทำบัญชีสหกรณ์ (27 ก.ย. 2559)
สตท.9 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแนวทางการปฏิบัติงานปี 2560 (27 ก.ย. 2559)
สตส.กรุงเทพมหานคร จัดโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์และแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (27 ก.ย. 2559)
สตส.อำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2559 (27 ก.ย. 2559)
สตส.อำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (27 ก.ย. 2559)
สตส.มุกดาหาร จัดประชุมคัดเลือกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (27 ก.ย. 2559)
สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single command) จ.มุกดาหาร (27 ก.ย. 2559)
สตส.หนองคาย จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2559 (27 ก.ย. 2559)
สตส.ตราด สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (27 ก.ย. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางพารานาทม จำกัด (27 ก.ย. 2559)
สตส.มุกดาหาร ร่วมให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่การตลาด สกก.คำชะอี จำกัด (27 ก.ย. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 (27 ก.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ (27 ก.ย. 2559)
สตส.สระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (27 ก.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ สอนแนะโครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ทำบัญชีสหกรณ์ ระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร (27 ก.ย. 2559)
สตส.ชัยภูมิ ให้ความรู้ด้านบัญชีในงาน "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” (27 ก.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (27 ก.ย. 2559)
สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2559 (27 ก.ย. 2559)
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ (27 ก.ย. 2559)
สตส.สระบุรี สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จ.สระบุรี (27 ก.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional