Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
ครูบัญชีอาสา จ.ขอนแก่น ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกร กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (15 ธ.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น (14 ธ.ค. 2558)
สตส. ปัตตานี จัดประชุม 3 ฝ่าย ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (14 ธ.ค. 2558)
สตส. อุทัยธานี ร่วมต้อนรับ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน (14 ธ.ค. 2558)
สตส. สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีในโรงเรียน (14 ธ.ค. 2558)
อตส. ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad (14 ธ.ค. 2558)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 6 (14 ธ.ค. 2558)
สตส.มุกดาหาร จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559 (14 ธ.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ จัดอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีแก่นักเรียนในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ห้วยฮ่องไคร้) (14 ธ.ค. 2558)
สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะ หัวข้อ "การรวมกลุ่มสู่ความสำเร็จ และหลักการทำบัญชีเบื้องต้น” (14 ธ.ค. 2558)
กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (14 ธ.ค. 2558)
สตส.อุดรธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2559 (11 ธ.ค. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมทักษะบุคลากรให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร หนุนสหกรณ์มีเครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (11 ธ.ค. 2558)
สตส.พัทลุง จัดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ” และหลักสูตร "สอนแนะการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนกลุ่มเดิม” รุ่นที่ 2 (11 ธ.ค. 2558)
สตส.พะเยา สอนแนะการจัดทำบัญชี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน จ.พะเยา (11 ธ.ค. 2558)
สตส.หนองคาย จัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกสหกรณ์และการวางแผนการสอบบัญชี (11 ธ.ค. 2558)
สตส.เชียงราย จัดอบรม "โครงการทำบัญชีชี้ทางธรรม ปี 5"ตามโครงการพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (11 ธ.ค. 2558)
สตส.เชียงราย สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 1 (11 ธ.ค. 2558)
กตส. ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (9 ธ.ค. 2558)
สตส. จันทบุรี ร่วมกับชมรมคนรักการทำบัญชี เปิดกระปุกออมสิน (9 ธ.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional