Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(2) ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (17 ธ.ค. 2558)
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 7 (17 ธ.ค. 2558)
สตท.3 จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นสูง” (17 ธ.ค. 2558)
สตส.ยโสธร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลและระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์” (17 ธ.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2559 (16 ธ.ค. 2558)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดทำแผนงานการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ใช้กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Working Paper (EWP) (16 ธ.ค. 2558)
ครูบัญชีอาสา จ.ขอนแก่น ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกร กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (16 ธ.ค. 2558)
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดนับคะแนนผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2559 (16 ธ.ค. 2558)
อตส. ต้อนรับคณะดูงานจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (DGRV) (16 ธ.ค. 2558)
สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน (16 ธ.ค. 2558)
สตส.นครพนม จัดฝึกอบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในพื้นที่ดำเนินการโครงการศิลปาชีพ (16 ธ.ค. 2558)
สตท.8 เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (16 ธ.ค. 2558)
สตส.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (16 ธ.ค. 2558)
สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (16 ธ.ค. 2558)
สตส.ตราด จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน (15 ธ.ค. 2558)
สตส. จันทบุรี ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (15 ธ.ค. 2558)
สตส. ร้อยเอ็ด จัดอบรมการจัดทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) (15 ธ.ค. 2558)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 (15 ธ.ค. 2558)
สตส. จันทบุรี จัดอบรมหลักสูตร การบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ และกลุ่มกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (15 ธ.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด ครั้งที่ 5/2558 (15 ธ.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional