Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส. เชียงใหม่ สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่กลุ่มเกษตรกร (21 ธ.ค. 2558)
สตส. ชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) (21 ธ.ค. 2558)
อตส.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 6/2558 (21 ธ.ค. 2558)
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2559 (21 ธ.ค. 2558)
สตส.ระนอง จัดอบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านในวง ปีงบประมาณ 2559 (21 ธ.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด (21 ธ.ค. 2558)
สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด (21 ธ.ค. 2558)
กตส.จัดอบรม หลักสูตร การใช้โปรแกรม ACLช่วยตรวจสอบระบบบัญชีที่พัฒนาโดยเอกชนรายที่ 2 รุ่นที่ 1 (21 ธ.ค. 2558)
สตส.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” (21 ธ.ค. 2558)
กตส. จัดอบรม หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 3 (21 ธ.ค. 2558)
รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัดจังหวัดพะเยา (21 ธ.ค. 2558)
สตส.มุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนที่ได้มาตรฐานสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันในเวทีประชาคมอาเชี่ยน (21 ธ.ค. 2558)
รตส. เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน/กิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” จ.พะเยา (21 ธ.ค. 2558)
สตส. มุกดาหาร ร่วมสอนแนะการทำบัญชีต้นทุนอาชีพในโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังและบ่อดินจังหวัดมุกดาหาร (18 ธ.ค. 2558)
สตส.มุกดาหาร ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการทำบัญชีครัวเรือนให้แก่นิคมสหกรณ์ดอนตาล (18 ธ.ค. 2558)
สตท. 9 จัดอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร (18 ธ.ค. 2558)
กตส. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 (18 ธ.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (18 ธ.ค. 2558)
สตส.ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (18 ธ.ค. 2558)
สตส.นครพนม จัดฝึกอบรมสอนแนะเกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่ดำเนินการโครงการศิลปาชีพ (18 ธ.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional