Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานตามมาตรการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(แปลงต้นแบบ) จ.เชียงใหม่ (23 ธ.ค. 2558)
สตส.ชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1/2559 (23 ธ.ค. 2558)
สตส.มุกดาหาร จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการศิลปาชีพ ปี 2559 (23 ธ.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่กลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ห้วยฮ่องไคร้) (23 ธ.ค. 2558)
สตส.ยะลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8 (22 ธ.ค. 2558)
สตส.นครพนม ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม (22 ธ.ค. 2558)
รตส. ให้การต้อนรับผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ (22 ธ.ค. 2558)
สตส. หนองบัวลำภู ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (22 ธ.ค. 2558)
สตส. สระบุรี จัดอบรม "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี" (22 ธ.ค. 2558)
สตส. แม่ฮ่องสอน จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและกิจกรรมผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” (22 ธ.ค. 2558)
สตส. เชียงราย ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (22 ธ.ค. 2558)
สตส. กาฬสินธุ์ ร่วมงานกีฬาประเพณีสหกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาใต้ร่มพระบารมี ประจำปี 2558 (22 ธ.ค. 2558)
สตส.ศรีสะเกษ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2559 (22 ธ.ค. 2558)
สตส.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (22 ธ.ค. 2558)
สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก (22 ธ.ค. 2558)
สตส.นครราชสีมา ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ครั้งที่ 31 "พระยาสี่เขี้ยวเกมส์” (22 ธ.ค. 2558)
สตส.ระนอง ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะด้านบัญชี แก่นักเรียน กศน. อ.กระบุรี จ.ระนอง (22 ธ.ค. 2558)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สร้างคู่มือพลิกชีวิตผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ นำบัญชีครัวเรือนเพิ่มความเข้มแข็งประชาชน (22 ธ.ค. 2558)
สตส.นครนายก จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (22 ธ.ค. 2558)
สตส. เชียงใหม่ เข้าสอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์ พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิก (21 ธ.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional