Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.นครนายก จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานเปิดตัว (kick off) มาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ว ปี 2558/59 (24 ธ.ค. 2558)
สตส. ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์" (24 ธ.ค. 2558)
สตส. อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (24 ธ.ค. 2558)
สตส. ขอนแก่น ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ (24 ธ.ค. 2558)
สตส. ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร อบรมสอนแนะกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (24 ธ.ค. 2558)
สตท. 4 จัดอบรมหลักสูตร ผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เรื่องการบริหารจัดการข้าวของสหกรณ์การเกษตร (24 ธ.ค. 2558)
สตส.หนองคาย ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และโครงการคลินิกเกษตรฯ (24 ธ.ค. 2558)
สตส. พะเยา ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน แก่นักเรียน กศน.ตำบลห้วยแก้ว (23 ธ.ค. 2558)
กตส. จัดประชุมการจัดงานครบรอบ 64 ปี วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2559 (23 ธ.ค. 2558)
สตส. มุกดาหาร จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการศิลปาชีพ ปี 2559 (23 ธ.ค. 2558)
สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ "การจัดทำบัญชีฟาร์ม/ครัวเรือนและวิเคราะห์ประโยชน์และความคุ้มค่าทุน” (23 ธ.ค. 2558)
สตส. มุกดาหาร เป็นวิทยากร สอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร (23 ธ.ค. 2558)
สตส. ระนอง ร่วมประชุมภาคเครือข่ายคณะทำงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (มังคุด) ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ (23 ธ.ค. 2558)
สตส.ยโสธร ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำกัด ครั้งที่ 1/2559 (23 ธ.ค. 2558)
สตส. ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำบัญชีฟาร์ม (23 ธ.ค. 2558)
สตส. อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ (23 ธ.ค. 2558)
สตส.ระนอง จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (23 ธ.ค. 2558)
สตส.อุทัยธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ "การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ” ในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรัง (23 ธ.ค. 2558)
สตส.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2558 (23 ธ.ค. 2558)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมภาคเครือข่ายคณะทำงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (มังคุด) จ.ระนอง (23 ธ.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional