Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (29 ธ.ค. 2558)
สตส. ขอนแก่น บูรณาการงานร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น จัดอบรมการจัดทำบัญชี (29 ธ.ค. 2558)
สตส.ขอนแก่น จัดอบรมโครงการ Smart farmer (29 ธ.ค. 2558)
สตส. ขอนแก่น จัดอบรมกลุ่มอาชีพ/สมาชิกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแสนตอ อำเภอน้ำพอง (29 ธ.ค. 2558)
สตท.10 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ (28 ธ.ค. 2558)
สตท.9 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (28 ธ.ค. 2558)
สตส.พิษณุโลก ร่วมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินและโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2559 ครั้งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก (28 ธ.ค. 2558)
สตส.หนองคาย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ร้านสหกรณ์ รพร.ท่าบ่อ จำกัด (28 ธ.ค. 2558)
อตส. เป็นประธานการประชุมสำนักบริหารกลาง ครั้งที่ 4/2558 (28 ธ.ค. 2558)
สตส.อุดรธานี ร่วมงานโครงการลดต้นทุนการผลิตสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จำกัด จังหวัดอุดรธานี (28 ธ.ค. 2558)
สตส.สมุทรปราการ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่1/ 2559 ประจำเดือนธันวาคม (28 ธ.ค. 2558)
สตท.2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการ/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (28 ธ.ค. 2558)
สตส.ยโสธร สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (28 ธ.ค. 2558)
สตส.แพร่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (28 ธ.ค. 2558)
สตส.ปทุมธานี ร่วมจัดคลินิกบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 (28 ธ.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ สอนแนะการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด (28 ธ.ค. 2558)
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 8 (28 ธ.ค. 2558)
สตส.ยโสธร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการใช้โปรแกรมระบบสินค้า Inventory version 2.2 (25 ธ.ค. 2558)
สตส.ชลบุรี จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (25 ธ.ค. 2558)
สตส.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการเรียนรู้ภาคเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด (25 ธ.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional