Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตท.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ (30 ธ.ค. 2558)
สตท.3 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน (30 ธ.ค. 2558)
สตส.ชัยนาท เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการ "สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ” (29 ธ.ค. 2558)
อตส.นำคณะผู้บริหารกรมฯ เข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่แก่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (29 ธ.ค. 2558)
สตส.ชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมจัดทำบัญชี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ " (29 ธ.ค. 2558)
สตส.ยโสธร จัดอบรมหลักสูตรการจัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ (29 ธ.ค. 2558)
สตส.สุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.สุราษฎร์ธานี (29 ธ.ค. 2558)
สตท.8 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2559 และประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559 (29 ธ.ค. 2558)
สตท.8 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 (29 ธ.ค. 2558)
สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ "การทำบัญชีเบื้องต้น” (29 ธ.ค. 2558)
สตท.9 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 (29 ธ.ค. 2558)
สตส.บึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการและการบัญชี ปีงบประมาณ 2559 (29 ธ.ค. 2558)
สตส.อุบลราชธานี จัดอบรม หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Working Paper) (29 ธ.ค. 2558)
สตส.ยโสธร ประชุมร่วมกับชมรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เพื่อคัดเลือกครูบัญชีดีเด่น และเกษตรกรดีเด่นของ จ.ยโสธร (29 ธ.ค. 2558)
สตส.พระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (29 ธ.ค. 2558)
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 (29 ธ.ค. 2558)
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (29 ธ.ค. 2558)
สตส.นครราชสีมา สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (29 ธ.ค. 2558)
สตส.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมทีมงานผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาการประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ตามที่กำหนดใน RM1 (29 ธ.ค. 2558)
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Filed Day) ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (29 ธ.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional