Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2559 (6 ม.ค. 2559)
สตท.1 จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (6 ม.ค. 2559)
หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายสหกรณ์ เข้าอวยพรปีใหม่ อตส. (6 ม.ค. 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 "เด็กไทยหัวใจเกษตร 13” พบกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชีสร้างวินัยในการออม พร้อมรับของรางวัลมากมาย (6 ม.ค. 2559)
สตท.2 จัดประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ลูกจ้างประจำดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่นระดับภาค ปี 2558 (5 ม.ค. 2559)
สตส.ร้อยเอ็ด จัดการประชุมซักซ้อมการสร้าง Quality Data ในระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ Version 1.8 และ 1.9 ของสหกรณ์ (5 ม.ค. 2559)
สตส.นครนายก จัดกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ (5 ม.ค. 2559)
อตส.เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (4 ม.ค. 2559)
กตส. เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารสำนักงบประมาณ (4 ม.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม " กีฬาฮาเฮ ครั้งที่ 4 ” (4 ม.ค. 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รณรงค์สร้างความโปร่งใสด้านการจัดการสหกรณ์ ส่งเสริมองค์ความรู้ทางบัญชีสหกรณ์สู่สมาชิก รู้หน้าที่ รักษาสิทธิความเป็นเจ้าของสหกรณ์ (4 ม.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว (4 ม.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1” (4 ม.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ดำเนินการซักซ้อมครูบัญชีเยาวชนและสอนแนะบัญชี ในโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (4 ม.ค. 2559)
สตส.ระนอง จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม 2558 (30 ธ.ค. 2558)
สตส.ระนอง จัดอบรมโครงการ "เกษตรกรถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ” (30 ธ.ค. 2558)
สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายของ รมว.กษ. (30 ธ.ค. 2558)
สตส.สระบุรี จัดประชุม 3 ฝ่าย เรื่อง การเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี (30 ธ.ค. 2558)
สตส.นครพนม ร่วมประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (30 ธ.ค. 2558)
อตส.นำคณะผู้บริหารกรมฯ เข้ามอบกระเช้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แก่ รมว.กษ. และผู้ตรวจราชการ กษ. (30 ธ.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional