Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
คณะทำงานคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ลงพื้นที่ประเมินผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค ปี 2559 จ.พะเยา (11 ม.ค. 2559)
กตส.ร่วมแบ่งปันความสุขแก่เด็กๆในงาน"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบความสุขเด็กไทยหัวใจเกษตร 13” (11 ม.ค. 2559)
สตท.1 ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาค (8 ม.ค. 2559)
คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินผลงานเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม จังหวัดพะเยา (8 ม.ค. 2559)
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (8 ม.ค. 2559)
อตส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการองค์กร ครั้งที่ 7/2558 (8 ม.ค. 2559)
ส.ป.ก. เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (8 ม.ค. 2559)
ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (8 ม.ค. 2559)
เครือข่ายสหกรณ์และภาคเอกชน เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (8 ม.ค. 2559)
สตท.5 จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นเกษตรกรดีเด่น และประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี 2558 (8 ม.ค. 2559)
สตท. 4 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ระดับภาค ครั้งที่ 1/2559 (7 ม.ค. 2559)
กตส.ร่วมเปิดงาน "พม.ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง”ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (7 ม.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนครปฐม (7 ม.ค. 2559)
สตส.กาญจนบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 13 แห่ง (7 ม.ค. 2559)
อตส.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย (7 ม.ค. 2559)
สตท.10 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี 2559 วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาค ปี 2558 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 (7 ม.ค. 2559)
เครือข่ายสหกรณ์และภาคเอกชน เข้าอวยพรปีใหม่ อตส. (7 ม.ค. 2559)
สบก.ร่วมอวยพรปีใหม่ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (7 ม.ค. 2559)
กตส. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 ม.ค. 2559)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (6 ม.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional