Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.เชียงใหม่ ร่วมกับ สอ.มช. มอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน รร.ตชด.บ้านใหม่พัฒนาสันติ จ.เชียงใหม่ (19 ม.ค. 2559)
นสพ. สยามเศรษฐกิจ เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (19 ม.ค. 2559)
ธนาคารกรุงไทย เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (19 ม.ค. 2559)
กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (19 ม.ค. 2559)
สตท.8 จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างครั้งที่ 2/2559 (19 ม.ค. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง (19 ม.ค. 2559)
อตส. ร่วมประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. 2559 - 2560 (18 ม.ค. 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่หน่วยงานที่ร่วมโครงการตามพระราชดำริ (18 ม.ค. 2559)
สตท.3 ร่วมประชุมซักซ้อมกระบวนการ Cleansing data (18 ม.ค. 2559)
สตส.อำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (18 ม.ค. 2559)
สตท.1 ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์มประจำปี 2559 ระดับภาค (18 ม.ค. 2559)
สตท.3 ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 และวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับภาคด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี ปี 2558 (18 ม.ค. 2559)
สตส. เชียงใหม่ สอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน ในโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน (15 ม.ค. 2559)
สตส. ระนอง ร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (15 ม.ค. 2559)
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ"จังหวัด กาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (15 ม.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมตรวจเยี่ยมเกษตรกรสร้างการรับรู้ภาคเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี (15 ม.ค. 2559)
สตส. ยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2559 (15 ม.ค. 2559)
สตส. จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานจังหวัดเคลื่อนที่ (15 ม.ค. 2559)
กตส. จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดตาก (15 ม.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ จัดประชุมซักซ้อมกระบวนการบันทึกผลการตรวจสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรม EWP (15 ม.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional