Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (25 ม.ค. 2559)
กตส.ร่วมงาน 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง (22 ม.ค. 2559)
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมซักซ้อมกระบวนการ Cleansing data ระบบเงินให้กู้ (21 ม.ค. 2559)
สตส. ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 (21 ม.ค. 2559)
สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (21 ม.ค. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมสอนแนะการจัดทำบัญชีในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2559 (21 ม.ค. 2559)
สตส.ยะลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด (21 ม.ค. 2559)
สตส. ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด (20 ม.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2558 (20 ม.ค. 2559)
สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด (20 ม.ค. 2559)
สตท.6 ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของสหกรณ์ โดยการ Cleansing Data และสอนแนะการวิเคราะห์ผลจากการ Cleansing Data (20 ม.ค. 2559)
สตส.กทม. สอนแนะการจัดทำบัญชี ให้แก่ยุวเกษตรกร (20 ม.ค. 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สะท้อนภาพภารกิจงานระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ผ่าน ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย (20 ม.ค. 2559)
สตส.ตราด ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแสลงอิฐ (ศูนย์หลัก) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (20 ม.ค. 2559)
สตส.มหาสารคาม จัดประชุมซักซ้อมกระบวนการ Cleansing data (20 ม.ค. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่สอบทานหนี้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุดดู่ จำกัด (20 ม.ค. 2559)
สตส.พะเยา จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พะเยา (20 ม.ค. 2559)
สตส.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (20 ม.ค. 2559)
กตส. ต้อนรับผู้แทนจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (19 ม.ค. 2559)
โรงแรมสีดา แอคทิวิตี้ เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (19 ม.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional