Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
กตส. เปิดการอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ (27 ม.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (27 ม.ค. 2559)
สตส.หนองคาย ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day) และการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ อำเภอโพธิ์ตาก (27 ม.ค. 2559)
กตส. ร่วมให้การต้อนรับ คณะทำงานจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเชีย (ACCU) (27 ม.ค. 2559)
สตท. 8 จัดอบรม หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 1 (27 ม.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรและร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (27 ม.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "วันยางพาราฯ จ.บึงกาฬ ปี 2559" (27 ม.ค. 2559)
สตส.มุกดาหาร ร่วมประชุมเตรียมการตรวจราชการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร (27 ม.ค. 2559)
สตท.2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ (27 ม.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2559 (27 ม.ค. 2559)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบ 3 ปี (26 ม.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (26 ม.ค. 2559)
สตท.9 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ (26 ม.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการเตรียมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (26 ม.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปี 2559 (26 ม.ค. 2559)
สตส.สมุทรปราการ เข้าร่วมเวทีโครงการเตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์น้ำเค็มรุกพื้นที่การเกษตรปี 2559 (26 ม.ค. 2559)
สตท.7 จัดกิจกรรม "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ในพื้นที่โครงการหลวง (26 ม.ค. 2559)
อตส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ครั้งที่ 2/2559 (25 ม.ค. 2559)
ชมรมอาสาสมัครด้านเกษตรกร (ครูบัญชี) ระดับประเทศ เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (25 ม.ค. 2559)
สตท.9 ร่วมกับ สตส.ปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (25 ม.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional