Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับ และคุ้มครองระบบสหกรณ์” (1 ก.พ. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ"การพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.” (1 ก.พ. 2559)
อตส.เป็นประธานการประชุม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง (1 ก.พ. 2559)
สตท.4 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สตท.4 ครั้งที่ 2/2559 (1 ก.พ. 2559)
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐเปิดจุดรับซื้อยางพารา (29 ม.ค. 2559)
อตส. ตรวจเยี่ยมติดตามแก้ไขปัญหาสหกรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (29 ม.ค. 2559)
สตส. กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ (29 ม.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับปัญหายางพารา ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (29 ม.ค. 2559)
สตส. ศรีสะเกษ ร่วมประชุม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ” (29 ม.ค. 2559)
สตส. ศรีสะเกษ ร่วมงานสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ประจำเดือนมกราคม 2559 (29 ม.ค. 2559)
สตส.หนองคาย เข้าทำการสอบทานหนี้เพื่อพิสูจน์ความมีอยู่จริงของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน จำกัด (28 ม.ค. 2559)
รตส. ลงพื้นที่ประเมินเกษตรกรดีเด่น (ครูบัญชี) สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 จังหวัดเพชรบุรี (28 ม.ค. 2559)
สตท.8 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี รุ่นที่ 2 (28 ม.ค. 2559)
สตส.นครพนม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น (28 ม.ค. 2559)
สตส.กทม. เข้าร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (28 ม.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ "การจัดทำบัญชีครัวเรือน และ การจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยใช้ โปรแกรม Smart Acc” (28 ม.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) (28 ม.ค. 2559)
สตส. เชียงใหม่ ร่วมประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานตรวจสอบ (27 ม.ค. 2559)
สตส. บึงกาฬ ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ลดต้นทุนการผลิต (27 ม.ค. 2559)
สตส. ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2559 (27 ม.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional