Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.สระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (4 ก.พ. 2559)
สตส.ลำปาง จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรจังหวัดลำปาง (4 ก.พ. 2559)
สตส.ระยอง ร่วมโครงการผลิตรายการวิทยุ "ส่วนราชการพบประชาชนเพื่อคนระยอง” ประจำปีงบประมาณ 2559 เน้นการสอนบัญชีตามโครงการ บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย (4 ก.พ. 2559)
สตส.ชัยนาท สอนแนะการจัดทำบัญชี หลักสูตร บัญชีแก้จน...บัญชีชี้ทางรวย (4 ก.พ. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ” (4 ก.พ. 2559)
กตส. ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก JICA และกระทรวงการเกษตร การป่าไม้ และการประมง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (3 ก.พ. 2559)
สตส.พัทลุง ถ่ายทอดความรู้ทางบัญชี แก่เกษตรกรตามโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 (3 ก.พ. 2559)
สตส.ยะลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 (3 ก.พ. 2559)
สตส.อุดรธานี ร่วมเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตร (3 ก.พ. 2559)
สตท.6 ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดตาก (3 ก.พ. 2559)
สตส.ตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (3 ก.พ. 2559)
สตท. 10 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชี EWP ดีเด่น ระดับภาคประจำปี 2559 (3 ก.พ. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและจากปัญหาราคาสินค้า (3 ก.พ. 2559)
สตส.สระบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 ก.พ. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน การกำกับและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (2 ก.พ. 2559)
กตส.จัดอบรม หลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2 ก.พ. 2559)
อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางปรือ (2 ก.พ. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ เป็นผู้แทนมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่เกษตรกร รุ่นที่ 1 (2 ก.พ. 2559)
อตส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย (2 ก.พ. 2559)
รตส.ลงพื้นที่คัดเลือกครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2559 (2 ก.พ. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional