Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2552
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2552 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2552
สตส.สระบุรี ร่วมกิจกรรมจัดคลินิกบัญชี (21 ก.ย. 2552)
สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการบัญชีรับ-จ่าย ในงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (21 ก.ย. 2552)
Mobile Visit Day สู่การขับเคลื่อนพลิกฟื้นธุรกิจฯ ระดับสหกรณ์ (21 ก.ย. 2552)
อธิบดีกรมตรวจฯ ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญจาก DGRV ประเทศเยอรมนี (21 ก.ย. 2552)
กรมตรวจฯ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 83 ปีกรมประมง (21 ก.ย. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ เผย “อ้อย” พืชเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าสถาบันเกษตรกร (18 ก.ย. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดตัว “ศูนย์ข้อมูลทางการเงินสหกรณ์ไทย” (CAD HUB) 10 ภาค ครอบคลุมทั่วประเทศ (18 ก.ย. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ พลิกฟื้นสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี จ.ขอนแก่น (18 ก.ย. 2552)
สตส.อำนาจเจริญ ร่วมจัดนิทรรศการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (18 ก.ย. 2552)
สหกรณ์ในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการ"พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี" (18 ก.ย. 2552)
สตส.มุกดาหาร ร่วมจัดนิทรรศการบัญชีรับ-จ่าย ในงาน "รณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2552" (17 ก.ย. 2552)
ชลบุรี นำบัญชีร่วมงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ (17 ก.ย. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการฯ ประจำปี 2552 (17 ก.ย. 2552)
กรมตรวจฯ ร่วมแสดงความยินดีเลขาธิการ ก.พ. (17 ก.ย. 2552)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนา "เส้นทางการทำงานเชิงสร้างสรรค์ปี 2553" (17 ก.ย. 2552)
อธิบดีกรมตรวจฯ ร่วมเปิดงาน เวทีเรียนรู้ "สู่...เส้นทางสหกรณ์ที่มีคุณค่า" (16 ก.ย. 2552)
อตส. ตรวจเยี่ยม สหกรณ์นาเยีย จำกัด (16 ก.ย. 2552)
อธิบดีกรมตรวจฯ ให้เกียรติเปิด " Mobile Visit Day" (16 ก.ย. 2552)
สตส.นครราชสีมา จัดอบรม "การพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง" (15 ก.ย. 2552)
นครพนม...นำบัญชีร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร (14 ก.ย. 2552)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional