Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.จันทบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี (26 ส.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครปฐม จำกัด (26 ส.ค. 2559)
สตส.สระบุรี ร่วมพิธีเปิดแปลงสาธิต โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ (26 ส.ค. 2559)
กตส.จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ "หลักสูตร หัวหน้าสำนักงาน” รุ่นที่ 1 (26 ส.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558/59 ครั้งที่ 29 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พิษณุโลก จำกัด (26 ส.ค. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมรับฟังบรรยายผลดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องปลอดสารบ้านสร้างมิ่งและติดตามงานในพื้นที่ (26 ส.ค. 2559)
สตส.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด (26 ส.ค. 2559)
สตส.สระบุรี ลงพื้นที่จัดทำผังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และวางแผนในการจัดผังแปลง (26 ส.ค. 2559)
สตส.กทม. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ สตส.กทม. (26 ส.ค. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด (26 ส.ค. 2559)
สตส.สระบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ในจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2 (26 ส.ค. 2559)
สตส.หนองคาย ร่วมออกหน่วยคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ (25 ส.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ อำเภอบ้านแฮด (25 ส.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น จัดอบรมให้ความรู้การทำบัญชีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ (25 ส.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี ออกหน่วยบริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่ฯ (25 ส.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (25 ส.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (25 ส.ค. 2559)
สตท.8 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กษ. (25 ส.ค. 2559)
สตส.นครสวรรค์ เป็นวิทยากรสอนแนะบัญชี แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (25 ส.ค. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัด "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (25 ส.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional