Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (10 ก.พ. 2559)
สตส.บึงกาฬ จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (10 ก.พ. 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รณรงค์ประชาชนทำบัญชี แก้วิกฤต พลิกชีวิตสู่ความยั่งยืน (9 ก.พ. 2559)
สตส.สมุทรสงคราม เฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (9 ก.พ. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day (9 ก.พ. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 (9 ก.พ. 2559)
สตท.4 จัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภูมิทัศน์ที่ดีบริเวณรอบสำนักงานฯ (9 ก.พ. 2559)
สตส.นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (9 ก.พ. 2559)
อตส.ให้สัมภาษณ์ประเด็นการทำบัญชี พลิกชีวิตสู่ความยั่งยืน (8 ก.พ. 2559)
สตท.4 ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 (8 ก.พ. 2559)
สตส.ลำพูน ร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดลำพูน (8 ก.พ. 2559)
สตท.4 จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 2/2559 (8 ก.พ. 2559)
สตท.8 ร่วมให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช (5 ก.พ. 2559)
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ลงพื้นที่พิจารณาเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2559 จังหวัดขอนแก่น (5 ก.พ. 2559)
สตส.ร้อยเอ็ด จัดประชุมซักซ้อมครูบัญชีเพื่อเป็นวิทยากรประจำ ศพก. (5 ก.พ. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตร เตรียมความพร้อมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี 2559 (5 ก.พ. 2559)
สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย กับ สมาคมการเงินจุลภาคแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (5 ก.พ. 2559)
สตท.7 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ (4 ก.พ. 2559)
สตส.อุตรดิตถ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (4 ก.พ. 2559)
กตส. จัดอบรมภาษาอังกฤษผ่านระบบ Web Conference (4 ก.พ. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional