Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.บึงกาฬ จัดประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 4/2559 (16 ก.พ. 2559)
สตส.หนองคาย ลงพื้นที่สอนแนะ "ทำบัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ณ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย (16 ก.พ. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (15 ก.พ. 2559)
สตส. เชียงราย ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย (15 ก.พ. 2559)
รตส. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (15 ก.พ. 2559)
รตส. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (15 ก.พ. 2559)
สตส. เชียงราย ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (15 ก.พ. 2559)
สตท.5 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นและดีเด่นยอดเยี่ยมด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ผู้ให้บริการดีเด่นและดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559 (15 ก.พ. 2559)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 เป็นประธาน ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (15 ก.พ. 2559)
สตส.ตรัง ร่วมสอนแนะความรู้ด้านบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (15 ก.พ. 2559)
คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปรรูปน้ำยางตาชี จ.ยะลา (15 ก.พ. 2559)
สตส. หนองบัวลำภู ร่วมประชุมและติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (12 ก.พ. 2559)
สตท. 6 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่น และสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2559 (12 ก.พ. 2559)
สตท. 3 จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ (12 ก.พ. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำฯ (12 ก.พ. 2559)
สตท.9 ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ลงพื้นที่ประเมินผลการประกวดในพื้นที่จังหวัดยะลา (12 ก.พ. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานแถลงข่าวมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (12 ก.พ. 2559)
สตส.ระนอง จัดประชุมชมรมอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (12 ก.พ. 2559)
สตส.ยโสธร ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (12 ก.พ. 2559)
สตส.นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ช่วยผู้สอบบัญชี” (12 ก.พ. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional