Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตท.4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของสหกรณ์ ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร ยโสธร และกาฬสินธุ์ (17 ก.พ. 2559)
สตส.อุบลราชธานี ร่วมงานแข่งขันกีฬาสหกรณ์อุบลสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (17 ก.พ. 2559)
สตท.4 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานกระบวนการสอบบัญชีและมาตรฐานการรายงานของสำนักงานฯ พื้นที่รับผิดชอบ (17 ก.พ. 2559)
สตท.8 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (17 ก.พ. 2559)
สตท.10 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่น และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ระดับภาค ปีงบประมาณ 2559 (17 ก.พ. 2559)
สตท.9 จัดประชุมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (17 ก.พ. 2559)
สตส.กทม. จัดอบรมหลักสูตร "การปิดบัญชีประจำปี และการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์นักเรียน” (17 ก.พ. 2559)
สตส.ร้อยเอ็ด จัดการประชุมการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการแก้ไขข้อมูลระบบเงินให้กู้ โดยขบวนการ Cleansing Data (17 ก.พ. 2559)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ชุมพร (17 ก.พ. 2559)
สตท.6 ส่งทีมงานกลุ่มเทคโนฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (17 ก.พ. 2559)
สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง จ.ร้อยเอ็ด (16 ก.พ. 2559)
สตท.4 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ครั้งที่ 3/2559 (16 ก.พ. 2559)
รตส. ลงพื้นที่ สตท.8 ประเมินผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2558 (16 ก.พ. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด (16 ก.พ. 2559)
สตส.หนองคาย ลงพื้นที่สอบทานหนี้ สหกรณ์การเกษตรเมือง (16 ก.พ. 2559)
รตส. รับมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (16 ก.พ. 2559)
สตท.4 จัดประชุมคัดเลือกผู้ให้บริการดีเด่นด้านการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ประจำปี 2559 (16 ก.พ. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด (16 ก.พ. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (16 ก.พ. 2559)
สมช. มอบดอกไม้แสดงความยินดีรองอธิบดีฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (16 ก.พ. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional