Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืชเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนและเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) ปีงบประมาณ 2559 (24 ก.พ. 2559)
สตส.ระยอง ให้ความรู้ด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ปี 2559 (24 ก.พ. 2559)
สตส.อุทัยธานี ออกบริการคลินิกบัญชีในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุทัยธานี" (24 ก.พ. 2559)
สตส.ยะลา จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานฯ ในพื้นที่ สตท.9 ครั้งที่ 1/2559 (24 ก.พ. 2559)
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2559 และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 (24 ก.พ. 2559)
สตส.พิษณุโลก ร่วมจัดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (24 ก.พ. 2559)
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 (24 ก.พ. 2559)
สตท.6 และ สตท.7 มอบดอกไม้แสดงความยินดีรองอธิบดีฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (24 ก.พ. 2559)
สตส.นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน” (24 ก.พ. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการวิเคราะห์ข้อมูล และวิธีแก้ไขข้อมูลระบบเงินให้กู้ (24 ก.พ. 2559)
ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (24 ก.พ. 2559)
สตส.สตูล ออกหน่วยบริการด้านบัญชีในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 (23 ก.พ. 2559)
อตส. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2559 (23 ก.พ. 2559)
สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 5 (23 ก.พ. 2559)
สตส.อุทัยธานี ร่วมให้บริการความรู้ทางบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (23 ก.พ. 2559)
สตส.อุดรธานี ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในพื้นที่ จ.อุดรธานี (23 ก.พ. 2559)
กตส. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง (23 ก.พ. 2559)
กตส.ให้การต้อนรับคณะผู้กำกับดูแลสหกรณ์จากประเทศบังกลาเทศ (23 ก.พ. 2559)
สตส.อุดรธานี ให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ (23 ก.พ. 2559)
สตส.อำนาจเจริญ บริการคลินิกบัญชีเคลื่อนที่โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (19 ก.พ. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional