Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
กตส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ "100 ปี สหกรณ์ไทย” และ "วันสหกรณ์แห่งชาติ” ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (26 ก.พ. 2559)
สตส.เชียงใหม่ จัดโครงการ "แบ่งปันรอยยิ้มจากพี่...สู่น้องๆ” (26 ก.พ. 2559)
สตท.2 จัดประชุมซักซ้อมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่ทำธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพารา (26 ก.พ. 2559)
กตส. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (26 ก.พ. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดอบรมด้านบัญชี ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในพื้นที่ จ.อุดรธานี (25 ก.พ. 2559)
สตส.มุกดาหาร ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (25 ก.พ. 2559)
สตส.อุดรธานี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (25 ก.พ. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำการจัดทำบัญชีในโครงการตามพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (25 ก.พ. 2559)
สตส.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียน และสร้างการรับรู้ภาคเกษตร (25 ก.พ. 2559)
กตส. ร่วมเปิดงาน "100 ปี สหกรณ์ไทย” ณ ทำเนียบรัฐบาล (25 ก.พ. 2559)
กตส.ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Fostering Core Leaders Agricultural Cooperative”รุ่นที่ 3 (25 ก.พ. 2559)
สตส.สระบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (single command) (25 ก.พ. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (25 ก.พ. 2559)
สตส.ยโสธร ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชี (25 ก.พ. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนของ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2559 (25 ก.พ. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสานบ้านม่วงกลวง (25 ก.พ. 2559)
สตส.ยโสธร ร่วมแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ สตท.4 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 (25 ก.พ. 2559)
สตส.ยะลา สอนแนะการจัดทำบัญชีในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (24 ก.พ. 2559)
สตส.ยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 (24 ก.พ. 2559)
ผู้ตรวจราชการ กษ.เขต 2 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ จังหวัดสิงห์บุรี (24 ก.พ. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional