Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.ระนอง ร่วมประชุมอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ครั้งที่ 2/2559 (1 มี.ค. 2559)
สตส.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร (1 มี.ค. 2559)
กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี และหลักสูตร รายงานการสอบบัญชี (1 มี.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด ประจำปีบัญชี 2558 (1 มี.ค. 2559)
สตส.ระนอง จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (1 มี.ค. 2559)
สตท.9 ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการดีเด่น และผู้สอบบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ลงพื้นที่ประเมินผลการประกวดในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 (1 มี.ค. 2559)
กตส.จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2559 (1 มี.ค. 2559)
สตส.ขอนแก่น ร่วมพิธีเวทีชุมชนของสหกรณ์และชุมชนพังทุย อำเภอน้ำพอง (1 มี.ค. 2559)
สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 มี.ค. 2559)
สตท.3 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 มี.ค. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระนอง (คทช. จ.ระนอง) ครั้งที่ 1/2559 (1 มี.ค. 2559)
สตส.นครพนม สอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 มี.ค. 2559)
สตส.ร้อยเอ็ด ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยียนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตรในพื้นที่ อ.ธวัชบุรี (29 ก.พ. 2559)
สตส.นครพนม จัดประชุมโครงการซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) (29 ก.พ. 2559)
สตท.4 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน มาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี และมาตรฐานการรายงานของ สตส.ในพื้นที่รับผิดชอบ (29 ก.พ. 2559)
สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (29 ก.พ. 2559)
สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการบัญชี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 (29 ก.พ. 2559)
สตท.4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือการสร้าง Quality Data เงินให้กู้ของสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.4 (29 ก.พ. 2559)
สตส.อุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 (29 ก.พ. 2559)
สตท.4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบบัญชี (26 ก.พ. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional