Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ สตส.สมุทรสาคร (3 มี.ค. 2559)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กษ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ สตส.ประจวบคีรีขันธ์ (3 มี.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (3 มี.ค. 2559)
สตส.มหาสารคาม ต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นด้านการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (ประเภทการเกษตร) ประจำปี 2559 (2 มี.ค. 2559)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จับมือ DGRV ประเทศเยอรมนี เสริมสร้างความรู้การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี และการรายงานการสอบบัญชีแก่บุคลากร (2 มี.ค. 2559)
สตท.8 จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ 3/2559 (2 มี.ค. 2559)
สตส.กทม. จัดโครงการ "ออมไม่อด จดไม่จน" (2 มี.ค. 2559)
สตท.1 ร่วมต้นรับนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (2 มี.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2 และร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดเพื่อฟื้นฟูกิจการสหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด (2 มี.ค. 2559)
สตส.แม่ฮ่องสอน ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (2 มี.ค. 2559)
สตท.2 จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2 มี.ค. 2559)
สตส.ระนอง ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2559 (2 มี.ค. 2559)
สตส.เพชรบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 มี.ค. 2559)
สตส. พิษณุโลก ร่วมประชุมทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย (2 มี.ค. 2559)
รตส. ร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้แล้งประจำปี 2559 ณ สนามบินนครสวรรค์ (2 มี.ค. 2559)
ผู้ช่วย รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ (2 มี.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (2 มี.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำบัญชีในครัวเรือน (1 มี.ค. 2559)
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นฯ ลงพื้นที่ประเมินผลสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.6 (1 มี.ค. 2559)
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (1 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional