Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


หน้าหลัก >> ปี 2559
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดปี 2559 ข่าว/บทความทั้งหมด
ปี 2559
สตส.เชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2559 (8 มี.ค. 2559)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 มี.ค. 2559)
สตส.บึงกาฬ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้โปรแกรมบัญชีแก่สถาบันการเงินชุมชน (8 มี.ค. 2559)
สตส.หนองคาย สอนแนะ "ทำบัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” (8 มี.ค. 2559)
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (8 มี.ค. 2559)
คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นฯ ลงพื้นที่ประเมินผลสหกรณ์ ในพื้นที่ สตท.5 (8 มี.ค. 2559)
สตท.4 ร่วมประชุมและตรวจติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 12 (8 มี.ค. 2559)
สตส.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (8 มี.ค. 2559)
สตท.4 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2559 (7 มี.ค. 2559)
สตท.9 ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (7 มี.ค. 2559)
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เข้าแสดงความยินดีรองอธิบดีฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (7 มี.ค. 2559)
สตส. ร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการ "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย (7 มี.ค. 2559)
กตส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 41 ปี (7 มี.ค. 2559)
สบก. จัดประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารกลาง (4 มี.ค. 2559)
สตส.เชียงใหม่ ร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องตั๋วปุ๋ยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. เชียงใหม่ จำกัด (4 มี.ค. 2559)
สตท. 9 จัดกิจกรรม 5 ส. (4 มี.ค. 2559)
สตส. ระนอง ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านบัญชี ในโครงการพัฒนาการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร "พืชพันธุ์ได้ดินดี บัญชีสร้างภูมิคุ้มกัน” (4 มี.ค. 2559)
สตส. อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 (4 มี.ค. 2559)
สบก.จัดโครงการกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการและทุพพลภาพ (4 มี.ค. 2559)
สตส.นครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชี "โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” (4 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ถัดไป>>

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional